Over Hart Vooruit

De vereniging Hart Vooruit is 6 augustus 1984 opgericht met als doel haar leden op verantwoorde wijze gelegenheid te bieden tot sport, spel en sociale contacten, met als oogmerk hun conditie te beinvloeden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. KvK nummer: 40310495

Contibutie: De contributie bedraagt € 40,00 per kwartaal. U wordt verzocht vóór de aanvang van het kwartaal het bedrag over te maken op rek. nr: NL69 RABO 0128503637 t.n.v Hart Vooruit onder vermelding van Kwartaal nr en Jaartal.

Secretariaat:

U kunt contact opnemen via
 hartvooruitgoes@gmail.com
 
 
Ander activiteiten.
Omdat we het belang inzien van reanimatie geven we jaarlijks reanimatiecursussen. Deze cursussen waarin u ook moet oefenen met een A.E.D. apparaat zijn officieel erkend en worden voor leden en hun partner gratis verzorgt.
 
Omdat onze vereniging is aangesloten bij Harteraad ontvangt u 3x per jaar het lifestylemagazine Vida geheel gratis.